Alkitab bahasa Betawi/2 Samuel 11

Kitab Samsul 2, pasal 11, ayat 1-27

Daud dan BatsyébahSunting

Pas awal pergantian taon, pas waktunyé raja-raja pada maju pe'gi perang, Daud adé nyuruh si Yoab amé orang Israel buat perang dah amé orang Amon. Meréka orang ngancurin centéng-centéng orang Amon dan ada berhasil ngepung kota Rabah. Tapi, si Daud s'ndiri kaga ngikut pergi perang dan dié orang tinggal di Yerusalém.

Suatu 'ari, abis tidur siang, Daud bangun dari balé dan ada jalan mondar-mandir ngiderin atep istana. Pas dié ngeliat ke arah kota, dié baru 'ngeh, kalo ternyaté ada orang perempuan nangkring lagi mandi. Dié pun adé ngintipin ntuh orang perempuan dari atep istana. Perawakan ntuh perempuan aduhai bener, sampé-sampé si Daud nyuruh ajudannyé buat nyari tauk tentang siapé dié orang. Terus, orang nyang disuruh nyari tauk itu pun, adé ngelapor balik ke Daud. Katanyé: "Bagindé, ntuh orang perempuan namanyé Batsyébah binti Éliam, bininyé Urip si orang Hé'ét". Abis ntuh, Daud ngirim orang buat jemput amé nyomot dié. Pas ntuh perempuan nyampé di istana, si Daud ada dah pe`gi ngenidurin dié.

Ntuh orang perempuan pun ada pe'gi pulang sehabis ngelakuin ritual berbenah diri bulanan. Terus, dié ada ngenemuin kalo dirinyé bunting. Dié orang pun ngirim orang buat ngabarin Daud, isinyè: "Ayé bunting". Terus gegara ntuh, Daud nyuruh orang kasih tauk Yoab buat ketemu dié. Daud pun adé merintahin si Yoab; dié bilang begini: "Panggilin dah si Urip orang Hé'ét buat bakal ketemu ayé dimari." Abis ntuh, Yoab nyuruh Urip buat ngadep Daud.

Pas Urip nyampé, Daud basa-basi nanyain, apé si Yoab akur amé centéng-centéng laénnyé. Dié juga ada nanyain, apé perang lancar ato kagak. Terus, Daud bilangin Urip begini: "Eluh ambil pergi peré dah. Pulang amé ngasoh ajé di rumah." Pas Urip keluar istana, adé lah orang nyusul dié sembari bawa upeti dari raja. Tapi, si Urip kagak pulang rumah. Dié malah molor di gerbang depan istana bareng amé centéng-centéng istana laénnyé.

Terus, ada dah nyang ngebocorin ke Daud, katanyé: "Bagindé, si Urip kagak ambil peré." Tanpa petantang-peténténg, Daud pun manggil Urip lagi buat ngadep dié. Dié ada ngeladénin: "Apé-apéan nih? Bukannyé eluh abis pulang dari perjalanan jaoh? Napé eluh kagak ambil peré semalem?"

Urip nyaut ngebalesin Daud: "Tabut, orang Israél, amé orang Yéhudah aja pada ngemondok di ténda. Yoab dan jongos-jongosnyé mandor ayé juga pada kémping di lapangan rumput. Masak iyé, ayé pe'gi pulang makan minum dan tidur amé bini? Bagindé, ayé suér dah, ayé kagak bakal buat begitu!"

"Yaudah dah. Eluh tinggal dimari nih 'ari," Daud bales ngeladénin, "Besok tapi eluh tetep ayé pulangin yé."

Jadinyé, Urip tinggal dah di Yerusalém mulai dari ntuh hari ampé saban hari kedepan. Terus, Daud ngundang Urip buat makan minum. Urip kaja dibikin mabok. Tapi meski gitu, Urip kekeh merekeh kagak pulang ke rumah dan bininyé. Dié lagi-lagi molor berérod bareng amé centéng-centéng laénnyé di gerbang istana.


Daud kaja bikin Urip ko'itSunting

Besok paginyé, Daud nulis surat buat Yoab. Si Urip jadi orang nyang nganterin. Isi suratnyé kurang lebi' begini: "Eluh taro dah si Urip di barisan depan nyang bentrokannyé paling ramé. Terus, eluh orang ambreg'an pada mundur yé, biar dié kaja ko'it kebacok." Pas Yoab ngepung kota Rabah, dié ada nugasin Urip di barisan depan deket témbok kota. Dié tauk, kalo ntuh tempat émang tempat tongkrongannyé centéng jawara Rabah ditugasin. Dan pas centéng-centéng ntuh kota keluar buat ngeroyokin, kejadian dah apa nyang direncanain Daud. Urip si orang Hé'ét dan beberapa orang centéngnyé Daud ko'it.

Abis ntuh, Yoab nyuruh orang buat ngabarin hasil perang ke Daud. Dié ngediktéin begini, "Eluh laporin semua hasil perang kemarénan yé. Kalo pan si raja ada marah kebakaran jénggot, terus nanya umpamé begini: 'Napé eluh orang taro pasukan deket témbok kota? Apé situ kagak tau, kalo bakalan ada nyang ngemanah dari atas témbok? Apé situ lupa, kalo Abiméléh bin Gidéon ko'it di Tebes pas adé orang perempuan nyang nimpukin paké batu gerinda dari atas témbok? Terus napé eluh orang tetep nékat deket-deket témbok kota?' ---Nah eluh harus ngejawab begini: "Pan tapi bujangnyé Bagindé, Urip si orang Hé'ét udah ko'it."

Terus, pergi dah ntuh orang bujang suruhan Yoab buat ngelapor ke Daud. Pas dié nyampé, dié ngelaporin semua apa nyang didiktéin Yoab. Ntuh orang ngelapornyé ada begini: "Musuh kité orang kemarén isinyé ada banyak jawaranyé. Meréka orang nyamperin kité pas lagi di lapangan,"kata dié,"Untungnyé kité bisa bikin meréka orang mundur dah ampé lobang pintu gerbang. Tapi pas ntuh, adé nyang ngemanahin kité dari atas témbok kota. Gegara e'noh, centéng-centéng Baginda adé banyak nyang ko'it. Termasuk pan yé, Urip si orang Hè'ét."

Ngedengerin laporannyé si bujang, Daud ada ngeyautin begini: "Eluh kasih tauk si Yoab: jangan ciut dan téngsin ati luh gegara nih perkara. Soalnyé, pan udah biasé kalo golok ada makan orang nyang begini ato orang nyang begitu! Makanyé, eluh tambahin dah adu berantemnyé supayé ambak-ambakan ntuh kota! Kalo udah kena g'ratak, eluh bisa ambil ntuh kota!"

Pas bininyé Urip nguping kalo lakinyé ntuh ko'it, pergi méwék dah dié. Pas udah selesé masa berkabungnyé, Daud ada nyuruh orang buat ngejemput dié ke istana. Dié dijadiin salah atu dari bini-bininyé. Terus dié ngebrojolin atu orang anak lelaki.

Tapi Tuhan Babéh kagak ngantepin. Dié ada keciwa amé lagunyé Daud.

PenerjemahSunting

  • u/1bitesDdust, 23 Januari 2020