Ahuy....ahuy 2x
Ahuy....ahuy 2x

Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.
Lagu Banjar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Bahuma Surung
Cipt. Syarifuddin, MS

Hujung Matang Kampung Pandahan
Tarus bajalan ampah ka Hiung
Ujar habar urang barataan
Kamaraw landang bahuma surung

Bahuma surung di Kampung Hiung
Tanah ditugal diandaki paung
Banihnya tumbuh dibasahi ambun
'Mun banyu dalam tumbuhnya marimbun

Umay raminya wayah urang mangatam
Bairik ba-ahuy sambil bapapantunan
Kur sumangat ujar urang barataan
Pakulih banih, banihnya bakuyan-kuyan