Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.

Batimung
Nanang Irwan

Habar urang sakampung
ikam sudah batimung
asa kada parcaya rahat mandangar
Hati rasa taguncang
rahat undangan datang
kadada nafsu makan
malimbung awak lamah bajalan

Umai talalu dasar liwar talalu
urang rami bajalan baantaran jujuran
sajurut liwat muka rumahku
Masuk ka rumah hati saraba salah
hati marasa supan tapi tatap ku sandang
maharap urang capat liwatan
Kada ingat lagi ikam lawan janji
habis bulan haji kita maikat janji