Catatan Dokter Muda/Golongan Darah

Golongan darah ABOSunting

 1. A
  • IAIA
  • IAIO
 2. B
  • IBIB
  • IBIO
 3. AB
  • IAIB
 4. O
  • IOIO

Golongan darah RhesusSunting

 1. Rhesus +
  • Golongan darah kebanyakan penduduk Indonesia.
 2. Rhesus -