Lanting Nini

(Dialihkan dari Di Atas Lanting)
8 ubt.svg
Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.
Lagu Banjar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Lanting Nini
-

LANTING NINI

Di atas sungai maapung rumah kayu
Bahatap daun, dinding basusun sirih
Palindung, panaduh pacang hidup, pang hidup
Jukung di higa bajarat pintang tanjak

Ta'ilan malam balantak baisukan
Nini saurangan manggatar kadinginan
Tabungkuk-bungkuk kaluar matan lawang lanting, batiti
Suluh di tangan panarang kajajakan

Di atas lanting, nini pang guring, nini pang makan
Di atas lanting, nini sumbahyang, nini pang hidup

Basah bahalai limbah mambangkit lukah
Di sala batang ada jua kolehan
Balenggang lanting diayun galumbang, calap
Manyalau hari banyu mara ka hulu