Fikih/Haji

PengertianSunting

 • rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Ka'bah pada bulan Haji (Zulhijah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah (KBBI)

HukumSunting

wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi muslim mukallaf mampu.

Syarat WajibSunting

 • beragama Islam
 • berakal
 • balig
 • merdeka (bukan budak)
 • mampu

RukunSunting

 • ihram
 • wukuf
 • tawaf ifadah
 • sai
 • tahallul
 • tertib

WajibSunting

 • Berihram dari miqatnya
 • Bermalam di Muzdalifah
 • Bermalam (mabit) di Mina
 • Melontar jumrah aqabah
 • Melontar jumrah ula, wusta, dan aqabah
 • Tawaf wada