Pengertian Sunting

 • rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Ka'bah pada bulan Haji (Zulhijah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah (KBBI)

Hukum Sunting

wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi muslim mukallaf mampu.

Syarat Wajib Sunting

 • beragama Islam
 • berakal
 • balig
 • merdeka (bukan budak)
 • mampu

Rukun Sunting

 • ihram
 • wukuf
 • tawaf ifadah
 • sai
 • tahallul
 • tertib

Wajib Sunting

 • Berihram dari miqatnya
 • Bermalam di Muzdalifah
 • Bermalam (mabit) di Mina
 • Melontar jumrah aqabah
 • Melontar jumrah ula, wusta, dan aqabah
 • Tawaf wada