Hindu/Bangun pagi

Oṁ Utedānim bhagawantah syāmota

prapitwa uta mandhye ahnam

utoditā maghawanta sùryasya wayam

dewānām sumantau syāma.


Oṁ Sang Hyang Widhy Wasa Yang Maha Pemurah, jadikanlah hamba orang yang selalu bernasib baik pada hari ini, menjelang tengah hari, dan seterusnya. Semoga para Dewa melindungi diri hamba.