Hindu/Membersihkan atau mencuci muka

Oṁ Cam camāni ya namah swāha.

Oṁ waktra parisudahaya namah swāha.


Oṁ Sang Hyang Widhy Wasa, hamba memujaMu, semoga muka hamba menjadi bersih.