Hindu/Mulai mencicipi makanan

Oṁ anugraha amrtādi sañjiwani ya namah swāha.

Oṁ Sang Hyang Widhy Wasa, semoga makanan ini menjadi penghidup hamba lahir dan bathin yang suci.