Hindu/Pada waktu mengenakan pakaian

Oṁ tam Mahādewāya namah swāha,

Oṁ bhusanam sarirabhyo parisudhamam swāha.


Oṁ Sang Hyang Widhy Wasa dalam perwujudanMu sebagai Tat Purusha, Dewa Yang Maha agung, hamba sujud kepadaMu dalam menggunakan pakaian ini. Semoga pakaian hamba menjadi bersih dan suci.

Selesai berpakaian hendaknya melakukan persembahyangan Trisandya.