Hindu/Untuk memohon panjang umur

Oṁ Taccaksur dewahitam sukram uccarat

pasyema saradah satam

jiwema saradah satam


Oṁ Sang Hyang Widhy Wasa Yang Maha Kuasa, semoga seratus tahun hamba selalu melihat mata yang bersinar ciptaanNya, semoga hamba hidup seratus tahun lamanya