Mitologi Yunani/Dewa Minor/Aristaios: Perbedaan antara revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
[[Berkas:Aristaeus Bosio Louvre LL51.jpg|200px|jmpl|ka|Patung AristaiosAstraeus]]
'''AristaiosAristraeus''' adalahmerupakan dewa pedesaan dan pelindung para peternak lebah. AristaiosDia adalah putraputera kepada Apollo dan nimfa KireneCyrene, putriputeri HipesosHypesus, raja bangsa Lapith di Thessalia. AristaiosAristaeus memiliki seorang saudara bernama Idmon, seorang prajurit peramal, yang juga merupakan seorang Argonaut.
 
Apollo jatuh cinta pada KireneCyrene, yang sedang bertarung melawan seekor singa. Apollo memperkosanya dan Kireneselepas sembilan bulan, dia pun melahirkan seorang putraputera yang diberi nama AristaiosAristaeus. AristaiosSang laluputera diasuh oleh seorang kentaur bijakyang bijaksana bernaambernama KheironChiron. Apollo sendirikemudiannya membawa KireneCyrene ke Libya, dan di sana KireneCyrene mendirikan suatusubuah kota yangdan diamenamakannya namakan"Cyrene", sesuai dengansempena namanya, Kyrene.
 
AristaiosAristaeus mewarisi atau mempelajari keahliankehandalan meramal dan pengobatanperubatan daridaripada ayahnya. Dia juga merupakan seorang pemburu yang handal sama seperti ayah dan ibunya. Selain itu, AristaiosAristaeus juga sangat ahlihandal dalam beternakperternakan lebah dan bertani zaitun. GurunyaDia antaratelah lainbelajar Kheirondaripada ramai guru antaranya Chiron, para Musai, sertadan banyakramai nimfa hutan dan gunung.
 
AristaiosAristaeus menikahpernah untuk waktu yang singkatbernikah dengan seorang nimfa, namun diahanya kemudianbertahan pada waktu yang singkat. Kemudian dia jatuh cinta dengan nimfa lainnyayang lain yang bernama Euridike.Eurydice Sayangnyanamun Euridikedia telah menikahmenjadi denganisteri seorangkepada musisisaudara bernamatiri Orfeus,Aristaeus yangiaitu jugaOrpheus, anakputera Apollo dan Musai Calliope. TapiAkan Aristaiostetapi Aristaeus tidak menyerah,. diaDia tetap mengejar Eurydice sehingga mengakibatkan sang nimfa hinggamati Euridikekerana digigit ular dan mati.
 
Para driad, yang merupakan saudari EuridikeEurydice, bersedih atas kematian saudari mereka. Mereka menghukum AristaiosAristaeus dengan membuat kawanan lebah-lebahnya mati akibat penyakit. AristaiosAristaeus memanggilbertanya kepada ibunya, untuk mencariCyrene, tahu mengapapenyebab lebah-lebahnya mati. KireneCyrene menyarankan putranyaputeranya untuk mendatangimenemui Proteus, dewa laut bijakbijaksana yang mengetahui banyak halperkara. Namun untuk dapat memperolehmendapat informasimaklumat dari Proteus, AristaiosAristaeus harus dapatmenagkap memegangiProteus Proteus.dan Untungnyauntungnya dia berhasil melakukannya.
 
DariDaripada Proteus, AristaiosAristaeus mengetahui bahwabahawa para driad menghukumnya atas kematian saudari mereka, yang pada akhirnya juga mengakibatkan kematian OrfeusOrpheus. AristaiosAristaeus hanya dapat menyelamatkan ternak lebah-lebahnya dengan cara memberikanmemberi kurbankorban bagikepada para driad dan OrfeusOrpheus. AkhirnyaDia Aristaios mengurbankanmengorbankan seekor bantengkerbau di hutan. Sembilandan sembilan hari kemudian sekawanansekawan lebah mengerumuni kerangkabangkai bantengkerbau itu.
 
AristaiosAristaeus menikah lagi, dan pada kali ini dia menikahi dengan AutonoeAutonoë, putriputeri Kadmos,pendiri dan raja kota Thebes, Kadmos. AristaiosAristaeus pindahberpindah ke Thebes tempatsupaya dia dapat tinggal bersama istri keduanyaAutonoë. AutonoeHasil daripada pernikahan mereka berdua, Aristaeus menjadi ayah memberinyakepada seorang putraputera bernama AktaionActaeon. AktaionSang putera membesar menjadi seorang pemburu yang hebat namun harusdia mati akibatkerana membuat dewi Artemis marah.
 
KetikaSedih sedangkerana berdukaputeranya citatelah akibat kematian putranyameninggal, Aristaiosdia meninggalkan Thebes dan pergiberpindah ke pulau KeusCeus. Di sana, untukAristaeus membantu penduduknyapenduduk pulau itu mengakhiri panas yang takteramat wajar, yang diakibatkanakibat olehdari rasi bintang Sirius yang sedang bangkit dari laut.
 
SepertiSama halnyaseperti DionisosDionysus dan HeraklesHeracles, AristaiosAristaeus terlahirdilahirkan sebagai manusia yangdan kemudian disembah sebagai dewa. Aristaios kemungkinanDia adalah dewa ternakpenternakan lebah, budidayabuah zaitun, dan pembuatan keju. Dia jugadan kemungkinan adalah dewa perburuanpemburuan.
 
HesiodosPenulis ''heogonia'', Hesiod, menggambarkan AristaiosAristaeus sebagai pria berambut panjang.
 
{{MY-Minor}}
190

suntingan