Sudah lawas hati batagur
Amun aku tatap badiam
Kumarasa hati dandaman
Karindangan lawan urang subarang

Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.
Lagu Banjar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Karindangan
Cipt. Nanang Irwan

Rancak liwat baisukan
Kamarian basambung malam
Amun kada taucapkan
Niat hati karindangan

Saban malam s'lalu tabayang
Bayangannya kada pang hilang
Nang kaya apa supaya nyaman
Bantal guling ku-ulah kawan

Puas tingharap tilantang pulang
Amun mata kada tapajam
Bamalaman kada taguring
Kaingatan si rambut panjang

Aduh ... uma abah aduh ....
Ulun takutan, ulun takutan
Kalu pang inya
Kalu pang inya diambil urang

Aduh ... uma abah aduh ....
Cuba lakasi
Cuba lakasi ditampahi
Ulun takutan dahulu urang

Ulun kada tahan lagi
Ulun kada sabar lagi
Kalu pang kina
Kalu pang kina ulun manyasal

Saban malam s'lalu tabayang
Bayangannya kada pang hilang
Nang kaya apa supaya nyaman
Bantal guling ku-ulah kawan

Puas tingharap tilantang pulang
Amun mata kada tapajam
Bamalaman kada taguring
Kaingatan si rambut panjang

Aduh ... uma abah aduh ....
Ulun takutan, ulun takutan
Kalu pang inya
Kalu pang inya diambil urang

Aduh ... uma abah aduh ....
Cuba lakasi
Cuba lakasi ditampahi
Ulun takutan dahulu urang

Ulun kada tahan lagi
Ulun kada sabar lagi
Kalu pang kina
Kalu pang kina ulun manyasal

Saban malam s'lalu tabayang
Bayangannya kada pang hilang
Nang kaya apa supaya nyaman
Bantal guling ku-ulah kawan

Puas tingharap tilantang pulang
Amun mata kada tapajam
Bamalaman kada taguring
Kaingatan si rambut panjang
Kaingatan si rambut panjang