Martir-martir Kristen di Spanyol Muslim

MARTIR-MARTIR KRISTEN DI SPANYOL MUSLIM

Kenneth Baxter Wolf

Pemastian

Pengenalan

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 5

Bab 6

Bab 7

Bab 8

Bab 9

Catatan tentang nama

Sumber: Christian Martyrs in Muslim Spain