Aplu adalah dewa cahaya dan cuaca. Apulu atau Aplu seringkali disamakan dengan dewa Apollo dari Yunani. Dia biasanya digambarkan dengan daun salam, dan kadang dengan mengenakan jubah, atau dalam keadaan telanjang. Simbolnya adalah tongkat dan ranting salam.

Aplu dan Fulfuns.