Horta adalah dewi pertanian dalam mitologi Etruria. Namanya kemungkinan berkaitan dengan bahasa Latin Hortus yang bermakna "kebun".