Mitologi Hindu/Benda Ajaib/Dandu Monara

Dandu Monara adalah mesin terbang milik Rahwana dalam Ramayana.

Rahwana mengambil Dandu Monara Kuvera