Mitologi Kelt/Benda Ajaib/Kuali Ilham

Kuali Ilham atau Kuali Kebijaksanaan adalah benda milik Ceridwen. Ia pernah berusaha menggunakan kuali ini unuk mengubah putranya Morfran menjadi seorang penyair yang hebat.