Mitologi Romawi/Muta

Muta ("Yang Sunyi") adalah dewi atau nimfa kesunyian dalam mitologi Romawi.