Mitologi Yunani/Benda Ajaib/Kereta Samudra

Kereta Samudra adalah kereta perang milik Poseidon, dewa laut.

Poseidon dan Amfitrit menaiki kereta samudra

Kereta ini ditarik oleh beberapa hippokampos atau oleh lumba-lumba. Poseidon mengendarai kereta ini untuk mengarungi lautan, terkadang bersama istrinya, Amfitrit.