Umai purunnya pang ikam
Lawanlah diaku nang kacil mulikai
mamagat pang lah kasih nang samamak

Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.
Lagu Banjar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Pagat Pulang
-

Umai dimapa pang lah jua
Manyambung lah tali nang pagat di jalan
Kaya ini pang nang kasudahannya

Kutanam banih tumbuh halalang
Kutanam nyiur tumbuh hambawang
Maikat janji taalang-alang
Maikat kasih diambil urang

Nang pagat, pagat pulang
Nang pagat, pagat pulang