Saya adalah anak dari al ex sius us min Dan nama ibu kandung saya siti djenar maryam magda lena.