Armenia yang Terampas/Cerita Dubes Morgenthau

Ambassador Morgenthau’s Story

Karya Henry Morgenthau

Seorang pria yang berada di dunia beradab yang dapat mengisahkan apa yang Timur Dekat alami pada Perang Besar adalah Henry Morgenthau. Tuan Morgenthau menjadi Duta Besar Amerika Serikat di Konstantinopel ketika Jerman memaksa Turki untuk bertindak sebagai alatnya. Penjelasannya adalah kisah intrik politik tak tercontohkan dan ketiadaan hormat yang tak dapat dipercaya. Dan keandalan dari pernyataannya tak dapat dipertanyakan.

Ketika mencatat apa yang Turki lakukan untuk menyingkirkan Armenia dari antara bangsa-bangsa, kisah Tuan Morgenthau tak hanya memverifikasi fakta-fakta yang dikaitkan ole Aurora Mardiganian, selain mengisahkan rencana berdarah dingin dari negarawan yang memerintahkan upaya kejahatan. Tuan Morgenthau adalah perwakilan Amerika Serikat, dan ia melakukan segala cara yang ia dapat untuk mencegah tragedi tersebut. Dalam upaya tersebut, langkah-langkah yang berujung pada perampasan Armenia dapat ia tumpas.

“Ambassador Morgenthau’s Story” adalah wahyu peristiwa yang mendahului keretakan hubungan diplomatik dengan Turki sebelumnya sepanjang perang. Karya tersebut mengisahkan peristiwa yang tidak diketahui oleh Aurora Mardiganian. Karya tersebut membuat jelas kenapa ia dan jutaan orang Armenia lainnya menderita ketika ia mengisahkan kepadamu dalam ceritanya yang menyedihkan.

Tersedia di toko buku manapun atau dari penerbit

Doubleday, Page & Co.