Rumus-Rumus Fisika Lengkap/Impuls dan momentum

Momentum

 

 

Keterangan:

  • p = momentum (kg m/s)
  • m = massa benda (kg)
  • v = kecepatan benda (m/s)

Impuls

Impuls merupakan perubahan momentum.

 

Keterangan:

  • I = impuls
  •   = perubahan momentum (kg m/s)
  •   = perubahan selang waktu (s)
  • F = gaya (Newton)