Samarinda Kota Tepian

Lagu Kutai

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZSamarinda Kota Tepian
"Samarinda Kota Tepian" (Bahasa Kutai)


Tulak muara mun etam tama di sungai Mahakam

Cerengat ke kiwa cerengat ke kanan

Grece’ puhunnya

Tingginya sama

Sama rendahnya

Tingginya sama

Sama rendahnya

Itu bunyi sida asalnya nama

Kota Samarinda Kota Tepian

Itu bunyi sida asalnya nama

Kota Samarinda oh Samarinda

Mulanya datang sida pedagang

Di odah etam

Bermacam suku bermacam bangsa

Mencari penghidupan

Mencari nafkah

Di sepanjang Mahakam

Itu bunyi sida asalnya nama

Kota Samarinda Kota Tepian

Itu bunyi sida asalnya nama

Kota Samarinda oh Samarinda

Ruhui rahayu itulah odah etam

Kotanya teduh, rapi, aman, dan nyaman

Etam pelihara

Dan etam lestarikan

Itu segala datangnya tulak Tuhan