Siapa Ampun Larangan

Sungai lah tabuk banyunya dalam Pacahlah buih di sungai asam Rasa malibuk hati di dalam Malihat ading batapih tilasan

          Sirihlah kuning badahan talu
          Siapalah jua ampun kinangan
          Putih kuning bajalan jauh
          Siapalah jua ampun larangan