Soal-Soal Matematika/Akar dan pangkat

Pangkat Dua Bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk pangkat.

Contoh :Sunting

1=12, 16= 4 pangkat 2, dsb. Itu semua disebut bilangan kuadrat.

SoalSunting

  1. 256 = 16 2
  1. 4 = 2 2
  1. 9 = 3 2
  1. 25 = 5 2
  1. 36 = 6 2
  1. 625 = 25 2