Subjek:Matematika/Materi:Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan

Menjumlahkan pecahan biasa Sunting

Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama Sunting

Caranya adalah hanya menjumlahkan pembilangnya.

Contoh:4+


 

Menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama Sunting

^_^ Caranya adalah dengan cara menyamakan penyebutnya dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK).

Contoh:

 

Mengelal pengurangan pecahan desimal