----

Artikel ini mengandung lirik lagu yang mungkin memiliki hak cipta. Artikel ini dapat dihapus sewaktu-waktu jika diketahui melanggar hak cipta. Apabila Anda mengetahui informasi mengenai hak ciptanya, Anda dapat menambahkan informasi tersebut di halaman diskusi.
Lagu Paser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sungai Kandilo
Cipt. NN


Sungai Kandilo kenangan manis belo ku kewot

Kunit turi kunoit nupi lang kananganku


Oke none kumalan oro

Oke none kulolo aut

Kaseh kumapos lotong yo' po diang aru


Seku moko kebowot terus

Seku moko kunopi terus

Belo takeo pengkono keduo derang