Bahasa Indonesia/Peribahasa

Peribahasa adalah kelompok kata yang tetap susunannya. Biasanya peribahasa mempunyai arti khusus atau kias. Termasuk ke dalam peribahasa adalah bidal, perumpamaan, ibarat, pepatah, dan sebagainya.

Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat singkat padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan maksud tertentu.

Jenis Peribahasa :

  1. Pepatah
  2. Perumpamaan
  3. Pemeo
  4. Ungkapan